Egen tillverkning

Egen tillverkning

Verkstad/egen tillverkning

Här sker specialtillverkning i rostfritt samt service och underhållsarbete åt livsmedelsindustrin.
Vi har  även möjlighet till förmontage samt provkörning av maskin/utrustning före leverans.

Tillverkningar i verkstaden:

Mixersystem/bordsmixer

Cykloner

Storsäckstömmare/Blandningsstation

Liggande spillvattenstank

Vaxgryta för ost

Sockertank

1000 liters Tank

Horisontell Tank

Ventilmatris

Avsändarstation för pulvertransport (PIAB)

Tank 20 000 liter

Referenser

Källbergs
Spendrups
Gunnar Dafgård AB
DAVA Foods Sweden AB