Vantec System AB i Götene är ett företag med erfarenhet inom projektering, process- anläggningar/utrustningar samt montagearbete till Livsmedelsindustrin, Mejeri, Bageri och Bryggeri m.fl.
Tack vare vårt breda kunnande och spetskompetens inom området kan vi erbjuda våra kunder en helhetslösning.
T.ex. dosersystem till bageri, ostvaxningsystem, tanklager m.m. Vi kan även erbjuda separat tjänster inom:

  • Processmontage
  • Projektering, Projektledning
  • Automation
  • Egen tillverkning
  • Komponentförsäljning (ventiler, pumpar och servicesatser m.m.)

Vi utvecklar och tillverkar specialmaskiner efter kundens behov och önskemål.

Grundades 2001 och vi är i dag 14 stycken anställda.

Sedan 2007 är vi Sverigerepresentant för GEA Tuchenhagen.
2014 fördjupade vi samarbetet med Kelvion (GEA Heat Exchangers). 

Vantec System har kvalificerade svetsdatablad (WPS) för all svetsning i våra projekt.
Svetsdatabladen baseras på egna svetsade procedurer (WPQR) i rostfria/syrafasta rör från Ø10,65 och större. Våra WPQR är svetsade enligt SS EN-ISO 15614-1.

All vår svetsande personal har gällande svetsarprövning för svetsning av rör, enligt SS-EN ISO 9606-1. 

Affärsidé/vision

  • Vantec System skall vara en långsiktig och stabil leverantör av processlösningar till livsmedelsindustrin. Vi skall verka för att förstå våra kunders processystem och därigenom kunna leverera optimala  lösningar.
  • Vantec System skall vara kundens förstahands val.
  • Vantec System ska även verka för ett starkt och långsiktigt samarbete med våra leverantörer.