Egen tillverkning

Egen tillverkning

Verkstad/egen tillverkning

Här sker specialtillverkning i rostfritt samt service och underhållsarbete åt livsmedelsindustrin.
Vi har  även möjlighet till förmontage samt provkörning av maskin/utrustning före leverans.

Tillverkningar i verkstaden:

Mixersystem/bordsmixer

Cykloner

Storsäckstömmare/Blandningsstation

Liggande spillvattenstank

Vaxgryta för ost

Sockertank

1000 liters Tank

Horisontell Tank

Ventilmatris

Avsändarstation för pulvertransport (PIAB)

Tank 20 000 liter

Diskstation

Referenser

Gäsene Mejeri
Pågen
Gunnar Dafgård AB
Bravida