• Tillverkning av de nya cyklonerna
  • Tillverkning av de nya cyklonerna
  • Tillverkning av de nya cyklonerna
  • De gamla cyklonerna demonteras
  • Lyfter ut de gamla cyklonerna
  • De nya cyklonerna lyfts in
  • De nya cyklonerna lyfts in
  • De nya cyklonerna lyfts in

Under hösten 2014 tillverkades 3 stycken nya cykloner till Semper AB.