Avsändarstation för pulvertransport (PIAB) med BFM anslutningar.