Vaxgryta

Den traditionella uppvärmningsmetoden med direktel kan partiellt ge temperaturer över vaxets flampunkt. Denna ”överhettning” ökar risken för brandtillbud.

Maskinen som Vantec har tagit fram är fylld med olja i väggar samt botten, oljan värms upp med el och överför sedan värmen till vaxet.
Vaxet fylls på med hjälp av vaxkakor.

Maskinen på bilderna är utrustad för att vaxa två stycken ostar och kan köras i manuellt eller automatiskt läge. Vaxningen sker med växelkörning, när den ena osten är nere och vaxas förbereds den andra stationen med ost. Detta är en mobilenhet som kan enkelt flyttas om så önskas.